Alocuţiunea secretarului de stat, Victor Opaschi, la evenimentele prilejuite de sărbătoarea Naşterii Domnului – Parohia ucrainiană Sf. Ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului – Bucureşti

Preacucernice Părinte Profesor,
Dragi credincioși,

Îmi face o deosebită plăcere să particip astăzi la un eveniment deopotrivă religios şi cultural al comunităţii ucrainiene din Bucureşti. Ca de fiecare dată, particip cu plăcere la evenimentele religioase și culturale organizate de comunitatea dumneavoastră, o comunitate care păstrează și promovează cu atenție și rigoare tradițiile vechi ale poporului ucrainian.
Ca secretar de stat pentru culte, ţin să îmi exprim bucuria pentru faptul că ați primit, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, un lăcaş de cult în Bucureşti pentru celebrarea slujbelor religioase în limba română până la momentul în care parohia ucrainiană din Bucureşti îşi va construi propriul lăcaş de cult. Vă asigur că atât părintele profesor Dumitru Colotelo, cât şi domnul deputat Nicolae Miroslav Petrețchi, precum și instituția pe care o conduc, au depus și vor depune în continuare toate eforturile pentru ca parohia ucrainiană să aibă cât mai curând un lăcaș de cult nou, potrivit cu nevoile liturgice și culturale ale comunității dumneavoastră.
Cred, de asemenea, că trebuie menţionat aici şi faptul că în cadrul Vicariatului Ortodox Ucrainean funcţionează în acest moment 32 de biserici parohiale şi 3 mănăstiri. De-a lungul timpului, Secretariatului de Stat pentru Culte a sprijinit financiar Vicariatul Ortodox Ucrainiean şi, cu siguranţă, vom fi foarte disponibili, în limita bugetului, să sprijinim şi pe mai departe proiectele derulate de Vicariat.
Ca principală instituție a statului român care se ocupă de viața religioasă, Secretariatul de Stat pentru Culte îşi asumă cu toată responsabilitatea aplicarea fără rezerve a Legii 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. Mă refer aici la aplicarea principiul proporţionalităţii, dar mai ales la faptul, adesea deloc invocat în discursul public, că nu vorbim în România de minorităţi religioase. Spiritul european și democratic al Legii Cultelor impune tratarea tuturor comunităţilor religioase ca fiind egale în faţa legii, indiferent de numărul de membri. În acest context, deschiderea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru sprijinirea construirii în București a unui lăcaş de cult propriu al comunităţii ucrainiene, care este o minoritate etnică, dar nu şi una religioasă, este un gest de normalitate într-o democraţie.
Aș face o mică paranteză aici pentru a semnala faptul că, așa cum deja știți, România a început de la 1 ianuarie anul curent să exercite președinția Consiliului Uniunii Europene. În domeniul vieții religioase, este o ocazie excelentă pentru Secretariatul de Stat pentru Culte să prezinte Europei modelul românesc de relație stat-culte, unul materializat printr-o tradiţie consistentă de promovare a unor politici publice echilibrate şi democratice și, totodată, centrat pe sprijinirea exercitării libertăţii religioase de către cetăţeni, neutralitatea statului în privinţa credinţelor religioase, autonomia cultelor faţă de stat şi promovarea unui parteneriat echilibrat şi predictibil între stat şi culte. În context european, modelul românesc de valorizare a dimensiunii pozitive a libertăţii religioase este privit ca unul de succes în special prin prisma rezultatelor concrete. Amintim că ţara noastră este ferită de discursuri şi practici extremiste, relaţiile dintre diferitele organizaţii religioase nu sunt tensionate, ci dimpotrivă extrem de cordiale şi materializate prin proiecte comune sau platforme comune de dezbatere precum Consiliul Consultativ al Cultelor.
Sunt de altfel, puține țări europene care se pot mândri cu o atmosferă de pace și armonie interreligioasă și interconfesională ca în România și care să dispună de un mozaic de culturi, etnii și credințe religioase diferite precum țara noastră. Acest lucru se datorează, pe de o parte, politicilor înțelepte și echilibrate ale Guvernelor României de după 1990, iar pe de altă parte unor precondiții esenţiale ale epocii medievale, dintre care trebuie să amintim aici în primul rând rolul extrem de important al ortodoxiei atât de sorginte latină, cum este cea românească, cât şi de sorginte slavă, cum este cea ucrainiană. În răsăritul european ortodoxia a fost pentru multe secole locul de naştere şi funcţionare al culturii, educaţiei şi asistenţei sociale. Multe dintre realităţile care nouă ni se par astăzi naturale şi ne sunt la dispoziţie (educaţia, cultura, conservarea tradiţiei şi patrimoniului, filantropia), nu ar fi fost posibile fără dinamica extraordinară şi vocaţia europeană a ortodoxiei luminate de personalităţi comune poporului român și ucrainian, precum cea a Sfântului Ierarh Petru Movilă.

Sfântul Petru Movilă, ierarh de origine română devenit Mitropolitul Kievului, este cea mai porivită personalitate pentru a sublinia relaţia deosebită dintre români şi ucrainieni, o relaţie construită de-a lungul mai multor sute de ani în special în sfera religioasă şi culturală. Evocând în egală măsură personalitatea şi efortul deosebit al Sfântului Paisie de la Neamţ, stareţ de origine ucrainiană al Mănăstirii Neamţ, suntem de acord că între cele două popoare există, aşa cum sublinia Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, o relaţie de frăţietate duhovnicească extrem de dinamică chiar şi în prezent. Relaţiile cultural-religioase dintre România şi Ucraina sunt dintre cele mai dinamice, fapt demonstrat de miile de români şi ucrainieni care merg în pelerinaj în cele două ţări.
Sfinții Petru Movilă și Paisie de la Neamț nu au reprezentat doar lianturi între cele două popoare, ci oameni luminați cu vocație intelectuală, europeană, enciclopedică și care prin disponibilitatea lor la dialog filosofic şi teologic au reușit să pună bazele modernității în Răsăritul Europei.
În încheiere, doresc să vă felicit pentru frumoasele evenimente pe care le organizați promovând tradiția, istoria și spiritualitatea comunității dumneavoastră, să vă transmit cele mai calde urări cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului şi să vă urez un An Nou plin de bucurie şi speranţă!