Comunicat de presă privind vizita unei delegații a unor reprezentanți ai bisericilor din Europa pe lângă instituțiile UE la Secretariatul de Stat pentru Culte

În data de 28 ianuarie 2019, la sediul instituției noastre, secretarul de stat Victor Opaschi a primit o delegație comună a Comitetului Reprezentanților Ortodocși pe lângă Uniunea Europeană, Comisiei Conferințelor Episcopale din Uniunea Europeană și Conferinței Bisericilor Europene.

Scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta punctul de vedere al Bisericilor europene asupra priorităților României în contextul exercitării de către țara noastră a președinției Consiliului Uniunii Europene.

Delegația care a luat parte la această întâlnire a fost formată din:

Athenagoras Peckstadt, Mitropolitul Ortodox al Belgiei (Patriarhia Ecumenică) și preotul Sorin Șelaru (Patriarhia Română) din partea Comitetului Reprezentanților Ortodocși pe lângă Uniunea Europeană;

Preotul dominican Olivier Poquillon, secretar general, și preotul romano-catolic Șerban Tarciziu  (România) din partea Comisiei Conferințelor Episcopale din Uniunea Europeană;

Preotul Heikki Huttunen, secretar general, și Reinhardt Guib, episcopul Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană din România din partea Conferinței Bisericilor Europene.

În cadrul discuției, secretarul de stat Victor Opaschi a făcut o scurtă descriere a istoriei, locului şi rolului Secretariatului de Stat pentru Culte în cadrul sistemului politico-administrativ din România, a prezentat câteva aspecte legate de dinamica vieţii religioase din ţara noastră, precum şi felul în care cultele religioase sprijină binele comun şi contribuie la menţinerea unui climat de pace socială.

O altă temă abordată a fost cea legată de stadiul relaţiilor interreligioase şi interconfesionale la nivel european şi naţional. Dialogul dintre diferitele religii şi confesiuni este menit să dinamizeze viaţa religioasă şi să genereze soluţii de consolidare a comunităţilor locale.

Prioritățile Secretariatului de Stat pentru Culte pentru perioada exercitării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene sunt legate evidențierea dimensiunii pozitive a libertății religioase prin dezvoltarea de strategii de implementare a sprijinului guvernelor europene pentru organizațiile religioase, ca părți esențiale ale societății civile în orice democrație.

Perspectiva României în ceea ce privește viața religioasă pornește de la premisa că pe de o parte la nivel european asistăm la o creștere a extremismelor și fundamentalismelor religioase, iar pe de altă parte guvernele europene își propun să recupeze și să promoveze dimensiunea pozitivă a libertății religioase prin anumite gesturi şi acţiuni politice: redefinirea principiului laicităţii, înfiinţarea de task-force-uri sau unităţi guvernamentale dedicate libertăţii religioase, consolidarea parteneriatului dintre state şi organizaţiile religioase în diverse politici publice precum cele sociale, de mediu sau educaţionale, dezvoltarea unui cadru predictibil de susţinere financiară a activităţii cultelor religioase, creşterea gradului de alfabetizare religioasă a populaţiei etc.

În acest context, țara noastră își propune să promoveze la nivel european politici publice echilibrate şi democratice în domeniul vieţii religioase, precum și modelul românesc de relaţie stat-culte centrat pe sprijinirea exercitării libertăţii religioase de către cetăţeni, neutralitatea statului în privinţa credinţelor religioase, autonomia cultelor faţă de stat şi promovarea unui parteneriat echilibrat şi predictibil între stat şi culte.

La reuniunile organizate de Estonia şi Austria, cu ocazia exercitării preşedinţiei rotative a Consiliului UE, s-a observat creşterea interesului statelor membre faţă de modelul românesc, precum și a interesului pentru redactarea unui draft de strategie europeană în privinţa religiei pornind de la nevoia armonizării exigenţelor libertăţii religioase cu necesităţile de securitate.

Secretariatul de Stat pentru Culte are în vedere faptul că religia revine în atenția publică atât ca formă de integrare cetățenească și incluziune socială, cât mai ales un factor în promovarea demnității umane și a justiției sociale. După ce mult timp, guvernele europene au neglijat dimensiunea religioasă a vieții sociale, astăzi nevoia acută de alfabetizare religioasă, ca antidot pentru extremismul religios, sau dezvoltarea de politici publice în zona religioasă, inclusiv prin sprijinirea financiară a cultelor, redevin priorități de guvernare în multe state europene.

În încheiere, secretarul de stat Victor Opaschi a prezentat delagaţiei Bisericilor europene evenimentul pe care instituția noastră îl va organiza în cadrul președinției Consiliului Uniunii Europene, în zilele de 6-7 iunie a.c., la Palatul Patriarhiei, anume conferința internațională ”Dimensiunea pozitivă a libertății religioase: cum pot guvernele să sprijine organizațiile religioase”, adresând membrilor delegație invitația de a participa la această manifestare.