Alocuțiunea secretarului de stat Victor Opaschi la închiderea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor – Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif din București

  Sunt foarte bucuros să particip la acest moment de rugăciune comună pentru unitatea creștinilor. Această deja venerabilă tradiție a întâlnirii între diferitele Biserici creștine este, cred, foarte importantă din mai multe perspective: este un moment al întâlnirii, al rugăciunii, al recunoașterii lucrurilor care îi unesc pe creștini, al speranțelor lor comune. Ca atare, este și un pas spre unitate. Săptămâna de rugăciune mai este și cea a cunoașterii Celuilalt – mai întâi de toate în rugăciune, apoi prin ascultarea reciprocă – a cuvintelor rugăciunii și a cuvintelor de învățătură.  Este așadar o formă de dialog interconfesional. În fine, această întâlnire actualizează permanent istoria comună, tradiția comună, elementele fundamentale ale unei identități comune. Este, așadar, o formă de celebrare și păstrare a memoriei, pusă în slujba prezentului și a viitorului.

  Într-o societate europeană marcată de ascensiunea analfabetismului religios, într-o lume tulburată de creșterea extremismelor, radicalismelor, a xenofobiei, a tot ceea ce înseamnă nepăsare față de Celălalt și refuzul de a-l cunoaște și recunoaște pe Celălalt, Bisericile creștine își actualizeză mereu disponibilitatea și deschiderea spre dialog.
În acest sens, Bisericile fac nu doar un pas important și necesar pentru păstrarea și afirmarea solidarității creștine și civice, dincolo de granițele confesionale, ci contribuie și la promovarea unui climat de pace socială din ce în ce mai necesar pentru societatea europeană. Și cred că nu greşesc afirmând că România este un exemplu pozitiv de pace interconfesională şi interreligioasă, într-o Europă în care identitatea creştină a cetăţenilor este din ce în ce mai puţin promovată în spațiul public.

  Anul trecut Săptămâna de Rugăciune s-a desfășurat sub semnul Centenarului Marii Uniri, iar Bisericile au organizat zeci și sute de evenimente peste tot în țară pentru celebrarea memoriei părinților fondatori ai României Mari, dintre care foarte mulți clerici și teologi. Acum Săptămâna de Rugăciune se desfășoară într-un moment în care Europa întreaga privește spre România, care exercită în primul semestru al acestui an Președinția Consiliului Uniunii Europene.

  Pentru noi este un moment imporant în ceea ce privește promovarea la nivel european a modelului de relație stat-culte din țara noastră. România are o tradiţie consistentă în promovarea unor politici publice echilibrate şi democratice în domeniul vieţii religioase. Modelul românesc de relaţie stat-culte este centrat pe sprijinirea exercitării libertăţii religioase de către cetăţeni, neutralitatea statului în privinţa credinţelor religioase, autonomia cultelor faţă de stat şi promovarea unui parteneriat echilibrat şi predictibil între stat şi culte. În context european, modelul românesc este privit ca unul de succes în special prin prisma rezultatelor concrete. Țara noastră este ferită de discursuri şi practici extremiste, relaţiile dintre diferitele organizaţii religioase nu sunt tensionate, ci dimpotrivă extrem de cordiale şi materializate prin proiecte comune sau platforme comune de dezbatere precum Consiliul Consultativ al Cultelor.
La reuniunile anterioare organizate de celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu ocazia exercitării preşedinţiei rotative a Consiliului UE, se observă creşterea interesului statelor membre faţă de modelul românesc de relație stat-culte. Crește interesul pentru redactarea unui draft de strategie europeană în privinţa religiei, pornind de la nevoia armonizării exigenţelor libertăţii religioase cu necesităţile de securitate. Este evident că pentru guvernele europene religia revine în atenția publică atât ca formă de integrare cetățenească și incluziune socială, cât mai ales ca element stabil în construirea unei societăți a bunăstării și consensului democratic. După ce mult timp, guvernele europene au neglijat dimensiunea religioasă a vieții sociale, astăzi resimt nevoia acută de alfabetizare religioasă, ca antidot pentru extremismul religios. Se cere dezvoltarea de politici publice în zona religioasă, inclusiv prin sprijinirea financiară a cultelor.
În acest sens sunt bucuros să anunț faptul că în perioada 6-7 iunie 2019, în cadrul preşedinţiei Consiliului UE, Secretariatul de Stat pentru Culte va organiza conferinţa internaţională „Dimensiunea pozitivă a libertăţii religioase: cum pot guvernele să sprijine organizaţiile religioase” la care vor participa importanţi specialişti în domniul relaţiei stat-culte din Europa,  reprezentanţi ai guvernelor ţărilor UE, precum și ai cultelor religioase.

  Acest eveniment ne va oferi posibilitatea de a arăta la nivel  european faptul că în România avem șansa de a avea o viață religioasă dinamică, activă, marcată de un benefic pluralism religios, precum și de prezența unor culte religioase implicate foarte activ în societate prin numeroase proiecte sociale, educaționale, culturale și de spiritualitate. Prin aceste proiecte, ca parte esențială a societății civile, cultele religioase participă la edificarea binelui comun. Această deschidere către nevoile societății și ale fiecărei persoane umane, această disponibilitate de a ajuta, susține, de a educa și de a crea solidarități sunt trăsături comune tuturor Bisericilor creștine din România. Acestea sunt totodată un important teren pentru acțiunea comună a creștinilor, în și din societatea civilă, pentru binele persoanei umane libere și al societății în ansamblul ei, inclusiv prin promovarea păcii interconfesionale și a libertății religioase.
Pentru a pune în valoare acest potențial și mai ales istoria, patrimoniul și dinamicitatea cultelor religioase din România în contextul președinției Consiliului Uniunii Europene și al mult-așteptatei vizite a Sfântului Părinte Papa Francisc în România, Secretariatul de Stat pentru Culte va continua seria de volume dedicate istoriei, spiritualității și patrimoniului cultelor religioase din țara noastră. Anul trecut au apărut deja volumele dedicate musulmanilor și evreilor, anul acesta sunt deja în curs de apariție volumele dedicate sârbilor, lipovenilor și armenilor din România. Ne propunem ca până la începutul lunii mai să reușim, cu sprijinul dumneavoastră, să publicăm și încă două volume, dedicate Bisericii Romano-Catolice, respectiv Bisericii Greco-Catolice. Așa cum vizita Papei Francisc în România este pusă sub semnul unei călătorii spirituale comune – ”Să mergem împreună!”, sunt convins că apariția acestor volume vor scoate la lumină nu doar tradiția și spiritualitatea catolică românești, poate încă insificient cunoscute în țara noastră, dar mai ales disponibilitatea și vocația întregii societăți românești spre dialog, cooperare și europenitate.

  De aceea, am convingerea că tradiția celebrării Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor este una necesară, transmițând un semnal pozitiv și o benefică invitație la dialog, la cooperare, la solidaritate pentru întreaga societate românească.