Comunicat de presă privind intâlnirea conducerii Secretariatului de Stat pentru Culte cu noul ambasador al Statului Israel în ţara noastră, Excelenţa Sa, David Saranga

Joi, 14 februarie a.c., la sediul Secretariatului de Stat pentru Culte a avut loc o întâlnire a conducerii instituţiei cu noul ambasador al Statului Israel în ţara noastră, Excelenţa Sa David Saranga.
Secretarul de Stat Victor Opaschi a făcut o amplă prezentare a istoriei, locului şi rolului principalei instituţii prin care statul român îşi defineşte, articulează şi pune în aplicare politicile publice legate de viaţa religioasă din România, evidenţiind unele aspecte legate de dinamica vieţii religioase din ţara noastră, precum şi contribuţia cultelor religioase la menţinerea unui climat de pace socială.
În acest context, a fost prezentată pe larg contribuţia esenţială a evreilor români la edificarea culturii române, la construirea identităţii româneşti. Fără această contribuţie importantă, am fi fost cu toţii, ca ţară şi ca naţiune, mult mai săraci. Evreii au construit un patrimoniu arhitectural original, o viaţă culturală bogată, au fost savanţi, oameni politici, creatori de artă, de cultură, de limbă română, au gândit şi au simţit româneşte. Au participat direct şi la împlinirea marelui ideal naţional al României unite, soldaţi evrei, mulţi anonimi, şi-au dat viaţa pe front pentru apărarea ţării şi pentru împlinirea aspiraţiilor de unitate ale unei naţiuni cu care se identificau.
Cunoaşterea şi punerea în valoare a contribuţiei evreilor la edificarea României moderne, la împlinirea aspiraţiilor noastre comune ca popor şi ca ţară, a fost şi este o responsabilitate care aparţine deopotrivă comunităţii înseşi, prin FCER – Cultul Mozaic, şi Statului Român. De aceea, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, Guvernul României a susţinut şi susţine eforturile de consolidare a patrimoniului spiritual al comunităţii evreieşti şi de punere în valoare a contribuţiei acesteia la istoria şi cultura română.
Secretarul de Stat Victor Opaschi şi ambasadorul David Saranga au făcut o trecere în revistă a celor 70 de ani de relaţii româno-israeliene subliniind nivelul excelent al acestora, relaţii care se dezvoltă în mod constant în ultimii ani pe baza Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări. S-a subliniat, de asemenea, faptul că dezvoltarea continuă a relaţiilor de colaborare atât la nivel bilateral cât şi din perspectiva cooperării Statului Israel cu Uniunea Europeană, reprezintă o prioritate pe agenda comună a celor două ţări.
Au fost evidenţiate progresele remarcabile pe care România le-a făcut în direcţia prezervării memoriei Holocaustului şi a combaterii antisemitismului, rasismului, xenofobiei şi intoleranţei.
Au fost menţionate rezultatele excelente obţinute de ţara noastră în perioada în care România a deţinut preşedinţia Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului. Astăzi, România este apreciată ca fiind un model regional în combaterea antisemitismului şi xenofobiei, un model în ceea ce priveşte educaţia şi măsurile luate pentru cultivarea memoriei Holocaustului.
S-a subliniat necesitatea continuării eforturilor de combatere a antisemitismului şi xenofobiei, în Europa existând, din nefericire, o creştere alarmantă a curentelor naţionaliste şi extremiste, o intensificare a manifestărilor violente, de ură, a tendinţelor antisemite şi xenofobe. Combaterea discursurilor şi practicilor extremiste, fundamentaliste, antisemite şi xenofobe la nivel european poate avea succes numai printr-un efort comun al guvernelor de a sensibiliza opinia publică în ceea ce priveşte continua nevoie de alfabetizare religioasă a populaţiei, consolidarea parteneriatului dintre Stat şi Culte, precum şi sprijinirea dialogului interreligios.
În continuarea discuţiilor, secretarul de stat Victor Opaschi a prezentat priorităţile Secretariatului de Stat pentru Culte pentru perioada exercitării de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene: evidenţierea dimensiunii pozitive a libertăţii religioase prin dezvoltarea de strategii de implementare a sprijinului guvernelor europene pentru organizaţiile religioase; promovarea de politici publice echilibrate şi democratice în domeniul vieţii religioase la nivel european; precum şi promovarea modelului românesc de relaţie Stat-Culte (sprijinirea exercitării libertăţii religioase de către cetăţeni, neutralitatea statului în privinţa credinţelor religioase, autonomia cultelor faţă de stat şi consolidarea parteneriatului echilibrat şi predictibil dintre Stat şi Culte).
În încheiere, secretarul de stat Victor Opaschi a urat succes noului ambasador al Statului Israel, asigurându-l de întregul său sprijin şi totala disponibilitate a Secretariatului de Stat pentru Culte.
De asemenea, a adresat Excelenţei Sale invitaţia de a participa la Conferinţa Internațională „Dimensiunea pozitivă a libertăţii religioase: cum pot guvernele să sprijine organizaţiile religioase”, eveniment organizat de către Secretariatul de Stat pentru Culte în cadrul preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în zilele de 6-7 iunie 2019 la Bucureşti.