Secretariatul de Stat pentru Culte condamnă ferm profanarea cimitirului evreiesc din data de 2 aprilie 2019

Secretariatul de Stat pentru Culte condamnă ferm profanarea cimitirului evreiesc din Huși petrecută în data de 2 aprilie 2019. Instituția noastră reafirmă cu această ocazie importanța respectării principiului libertății religioase, principiu de bază al oricărui regim democratic, precum și datoria tuturor cetățenilor de a menține un climat de pace și armonie interreligioasă.
Exercitarea libertății religioase implică deopotrivă libertatea de a proteja memoria și de a ne ruga pentru înaintașii noștri, indiferent de apartenența religioasă. Considerăm că profanarea cimitirului din Huși este atât o gravă acțiune antisemită, cât și o agresiune directă la adresa libertății religioase, dat fiind faptul că în cadrul oricărei credințe religioase, cultivarea memoriei înaintașilor este un gest cu profunde implicații spirituale.

Regimul politic democratic din țara noastră s-a construit cu maximă atenție la pluralismul religios și etnic din România și în special sprijinind toate cultele religioase pentru a-și realiza misiunea spirituală, culturală, socială și educațională. Statul român și-a asumat responsabilitatea pentru crimele Holocaustului încă din anul 2004 prin Raportul Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, luând totodată măsuri pentru cultivarea memoriei victimelor și supraviețuitorilor Holocaustului și pentru educarea generațiilor viitoare în spiritul toleranței religioase, al deschiderii către celelalte culturi și etnii și mai ales al libertății religioase.

Ne exprimăm convigerea că autorii acestor fapte incalificabile care aduc grave prejudicii imaginii României, țară recunoscută pe plan internațional ca un model de conviețuire și armonie interreligioasă și interetnică, vor fi cât mai rapid identificați și trași la răspundere conform exigențelor legislației în vigoare. Secretariatul de Stat pentru Culte îşi manifestă întreaga compasiune şi solidaritate cu membrii Federației Comunităților Evreiești din România, îndemnând atât instituțiile publice și organizațiile societății civile, cât și cetățenii să asume o atitudine de respect față de toate credințele religioase din țara noastră.

Biroul de presă al Secretariatului de Stat pentru Culte