Alocuțiunea secretarului de stat, Victor Opaschi, la Sinagoga Mare din București cu ocazia sărbătorii de Pesah

Stimate Domnule Președinte,

Dragi prieteni,

 

Mă bucur să fim împreună și în acest an la sărbătoarea de Pesah, marea sărbătoare a memoriei evreiești și totodată o sărbătoare a familiei, a familiei care se reunește pentru a asculta povestea eliberării din sclavia egipteană, repetată al infinit. Fiind o sărbătoare a familiei, îmi place să cred că este și o sărbătoare a familiei numită națiunea română, în care comunitatea evreiască ocupă un loc aparte.

Ne cunoaștem, cei mai mulți dintre cei prezenți aici, de mulți ani, chiar de decenii.  Am trecut cu toții și prin bune, și prin mai puțin bune. Istoria nu a fost blândă, în multe aspecte, cu noi, români și evrei deopotrivă. Ne-am respectat și continuăm să ne respectăm moștenirea culturală și religioasă.

Avem de apărat, împreună, valori care ne dau identitate, români și evrei, deopotrivă. Sunt sigur că noi, românii, putem face mai mult pentru cunoașterea rolului comunității evreiești în construcția României moderne. Cred că este necesar și posibil un Muzeu al culturii și civilizației evreiești în România. Cunoașterea ne poate feri de multe lucruri reprobabile, multe avându-și originea în analfabetismul religios, care începe să caracterizeze tinerele generații peste tot în lume.

Fiecare sinagogă renovată, renăscută este deopotrivă o formă de recunoaștere și de afirmare a contribuției evreilor la edificarea culturii române, o formă de punere în valoare a unui patrimoniu material și spiritual comun românilor și evreilor și totodată un semn de încredere în prezentul și în viitorul comunității evreiești din România de astăzi. Așa cum am afirmat de multe ori, identitatea noastră s-a format în și prin întâlnirea și dialogul dintre culturi, aducând laolaltă români, maghiari, evrei, germani și atâtea alte naționalități într-o singură comunitate cu vocație europeană.

Într-o lume în care diferitele forme de fundamentalism, de extremism, dar și de antisemitism înregistrează cote din ce în ce mai îngrijorătoare, avem nevoie, pentru păstrarea și cultivarea memoriei și recunoașterea fertilității pluralismului social și religios, de asemenea mărturii vii, palpabile ale bunei conviețuiri dintre diferitele etnii, neamuri și religii.

În confruntarea cu o cultură media care privilegiază mai degrabă vocile marginale, extreme și ideile luate de-a gata, este important ca statul, dar și comunitățile să ofere generațiilor prezente și viitoare o adevărată pedagogie a pluralismului, a bunei conviețuiri înlăuntrul comunităților. Numai o astfel de abordare poate, cred eu, oferi pe termen lung garanția păstrării valorilor fundamentale ale societăților europene – libertatea, solidaritatea și pluralismul.

O democraţie puternică şi consensuală nu poate fi construită împotriva cultelor religioase, care sunt organizaţii apropiate de nevoile şi aspiraţiile intime ale oamenilor. Nu vreau să mai trăim momente precum cel al profanării cimitirului din Huși, acțiune lașă, față de care mi-am exprimat părerea de rău, sentimentele de dezgust și pe care o condamn ferm. Secretariatul de Stat pentru Culte reafirmă cu această ocazie importanța respectării principiului libertății religioase, principiu de bază al oricărui regim democratic, precum și datoria tuturor cetățenilor de a menține un climat de pace și armonie interreligioasă.

Exercitarea libertății religioase implică deopotrivă libertatea de a proteja memoria și de a ne ruga pentru înaintașii noștri, indiferent de apartenența religioasă. Consider că profanarea cimitirului din Huși este atât o gravă acțiune antisemită, cât și o agresiune directă la adresa libertății religioase, dat fiind faptul că în cadrul oricărei credințe religioase, cultivarea memoriei înaintașilor este un gest cu profunde implicații spirituale.

Îmi exprim convigerea că autorii acestor fapte incalificabile care aduc grave prejudicii imaginii României, țară recunoscută pe plan internațional ca un model de conviețuire și armonie interreligioasă și interetnică, vor fi trași la răspundere conform exigențelor legislației în vigoare. Secretariatul de Stat pentru Culte îşi manifestă întreaga compasiune şi solidaritate cu membrii Federației Comunităților Evreiești din România, îndemnând atât instituțiile publice și organizațiile societății civile, cât și cetățenii să asume o atitudine de respect față de toate credințele religioase din țara noastră.

Ca reprezentant al Guvernului României, vă transmit din partea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă toate urările de bine, liniște și pace spirituală, felicitând totodată pe domnul președinte Aurel Vainer, pe domnul deputat Silviu Vexler și întreaga comunitate evreiască din România pentru efortul pe care-l depuneți pentru restaurarea sinagogilor din țara noastră și pentru susținerea dialogului interreligios.

Fie ca bucuria de Pesah să vă însoțească și să ne însoțească pe toți de-a lungul întregului an!

Hag Pesah sameah!

 

Victor Opaschi

Secretar de stat pentru Culte