Comunicat de presă privind întalnirea conducerii Secretariatului de Stat pentru Culte cu domnul Samuel Brownback, ambasador pentru libertate religioasă în cadrul Departamentului de Stat al S.U.A.

Vineri, 10 mai a.c., la sediul Secretariatului de Stat pentru Culte a avut loc o
întâlnire a conducerii Secretariatului de Stat pentru Culte cu domnul Samuel D.
Brownback, ambasador pentru libertate religioasă în cadrul Departamentului
de Stat al SUA.
Secretarul de stat Victor Opaschi a făcut o amplă prezentare a istoriei, locului şi
rolului principalei instituţii prin care statul român îşi defineşte, articulează şi
pune în aplicare politicile publice legate de viaţa religioasă din România,
evidenţiind unele aspecte legate de dinamica vieţii religioase din ţara noastră,
precum şi contribuţia cultelor religioase la menţinerea unui climat de pace
socială.

Prioritățile Secretariatului de Stat pentru Culte pentru perioada exercitării de
către România a președinției Consiliului Uniunii Europene sunt legate
evidențierea dimensiunii pozitive a libertății religioase prin dezvoltarea de
strategii de implementare a sprijinului guvernelor europene pentru
organizațiile religioase, ca părți esențiale ale societății civile în orice
democrație.

Perspectiva României în ceea ce privește viața religioasă pornește de la premisa
că pe de o parte la nivel european asistăm la o creștere a extremismelor și
fundamentalismelor religioase, iar pe de altă parte guvernele europene își
propun să recupeze și să promoveze dimensiunea pozitivă a libertății religioase
prin anumite gesturi şi acţiuni politice: redefinirea principiului laicităţii,
înfiinţarea de task-force-uri sau unităţi guvernamentale dedicate libertăţii
religioase, consolidarea parteneriatului dintre state şi organizaţiile religioase în
diverse politici publice precum cele sociale, de mediu sau educaţionale,
dezvoltarea unui cadru predictibil de susţinere financiară a activităţii cultelor
religioase, creşterea gradului de alfabetizare religioasă a populaţiei etc.
În acest context, țara noastră își propune să promoveze la nivel european
politici publice echilibrate şi democratice în domeniul vieţii religioase, precum
și modelul românesc de relaţie stat-culte centrat pe sprijinirea exercitării
libertăţii religioase de către cetăţeni, neutralitatea statului în privinţa
credinţelor religioase, autonomia cultelor faţă de stat şi promovarea unui
parteneriat echilibrat şi predictibil între stat şi culte.
La reuniunile precedente organizate de alte state, cu ocazia exercitării
preşedinţiei rotative a Consiliului UE, s-a observat creşterea interesului statelor
membre faţă de modelul românesc, precum și a interesului pentru redactarea
unui draft de strategie europeană în privinţa religiei pornind de la nevoia
armonizării exigenţelor libertăţii religioase cu necesităţile de securitate.
Secretariatul de Stat pentru Culte are în vedere faptul că religia revine în
atenția publică atât ca formă de integrare cetățenească și incluziune socială, cât
mai ales un factor în promovarea demnității umane și a justiției sociale. După
ce mult timp, guvernele europene au neglijat dimensiunea religioasă a vieții
sociale, astăzi nevoia acută de alfabetizare religioasă, ca antidot pentru
extremismul religios, sau dezvoltarea de politici publice în zona religioasă,
inclusiv prin sprijinirea financiară a cultelor, redevin priorități de guvernare în
multe state europene.

Ambasadorul Samuel Brownback a făcut aprecieri pozitive asupra raportului
anual al Departamentului de Stat al S.U.A. pentru România, subliniind că în țara
noastră libertatea religioasă este respectată și promovată. Domnul Samuel
Brownback a precizat faptul că se află în vizită în mai multe țări majoritari
ortodoxe pentru a evalua premisele unei colaborări mai consistente între
Departamentul de Stat al SUA și autoritățile publice cu competențe în domeniul
vieții religioase din Europa Centrală și de Est.
Ambasadorul Brownback a prezentat evenimentul desfășurat anul trecut la
Washington, Ministerial to Advance Religious Freedom, sub președinția
secretarului de stat Mike Pompeo, eveniment la care au participat miniștri,
reprezentanți ai organizațiilor și instituțiilor internaționale, lideri religioși și
reprezentanți ai societății civile și care are rolul de a reafima angajamentale
internaționale pentru promovarea libertății religioase.
Domnul Samuel Brownback a adresat secretarului de stat Victor Opaschi
invitația de a participa la cea de-a doua ediție a Ministerial to Advance Religious
Freedom, organizată sub egida Departamentului de Stat al S.U.A., care se va
desfășura la Washington în perioada 16-18 iulie 2019 și va avea ca teme
raportul dintre libertatea religioasă și drepturile femeilor, extremismul religios,

bunăstarea economică, provocările juridice la adresa libertății religioase,
protejarea patrimoniului cultural și religios, etc.
De asemenea, Domnul Ambasador a prezentat eforturile S.U.A. de a proteja
minoritățile religioase din Irak sau interesul pentru redeschiderea seminarului
ortodox din insula Halki (tr. Heybeliada), Turcia. Ambasadorul american și-a
exprimat îngrijorarea față de situația minorităților religioase din Ucraina în
contextul apariției unei noi Biserici Ortodoxe prin recunoașterea acesteia de
către Patriarhia Ecumenică.
La sfârșitul întrevederii, secretarul de stat Victor Opaschi a mulțumit domnului
ambasador Samuel Brownback pentru vizită și a prezentat Conferinţa
Internațională „Dimensiunea pozitivă a libertăţii religioase: cum pot guvernele
să sprijine organizaţiile religioase”, eveniment organizat de către Secretariatul
de Stat pentru Culte în cadrul preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în zilele
de 6-7 iunie 2019 la Bucureşti.