Alocuțiunea secretarului de stat, Victor Opaschi, la aniversarea zilei de naștere a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră,

 

Cu mare bucurie Vă urez, cu ocazia aniversării zilei de naștere, la mulți ani cu sănătate, multe bucurii și o păstorire cu roade la fel de bogate ca și până acum!

În calitate de secretar de stat pentru culte, am putut observa îndeaproape lucrarea Preafericirii Voastre și pot să dau mărturie despre extraordinara statornicie și perseverență cu care, zi de zi și an de an, ați știut să călăuziți Biserica Ortodoxă, astfel încât să își împlinească importanta sa misiune în spațiul public.

În anul care a trecut, Biserica Ortodoxă a reușit să cinstească cum se cuvine Centenarul Marii Uniri prin nenumărate evenimente care au culminat cu sfințirea altarului Catedralei Naționale, cel mai important proiect al românilor din Anul Centenar.

În anul 2019, Patriarhia Română a sprijinit demersurile Președinției române la Consiliul Uniunii Europene, organizând la rândul său manifestări menite să pună în valoare contribuția și prioritățile României, precum și potențialul remarcabil al comunităților religioase în edificarea Europei de astăzi și de mâine. O serie de momente remarcabile precum vizitele la București ale Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic și Sanctității Sale Papa Francisc au punctat aprecierea și prețuirea de care Biserica Ortodoxă Română se bucură în context interortodox și interconfesional.

Anul acesta, Biserica Ortodoxă Română, prin grija Preafericirii Voastre, înțelege, în mod firesc, după celebrarea unității de credință și de neam, să pună în valoare fundamentele identității noastre, dedicând numeroase manifestări satului românesc. Mi se pare foarte importantă inițiativa Preafericirii Voastre de a proclama anul 2019 Anul omagial al satului românesc, inițiativă menită ca, printr-o succesiune de evenimente și propuneri concrete de politici publice, să scoată în evidență lucrarea comună a preoților, profesorilor și primarilor dedicați binelui comun și slujirii deopotrivă spirituale și materiale a comunităților pe care le au în grijă.

Această atenție deosebită acordată de Biserica Ortodoxă Română satului românesc are sensul de a arăta, într-o lume preocupată mai degrabă de denigrare decât de construirea binelui comun, că satul românesc, deși în multe cazuri supus îmbătrânirii sau depopulării, este mai degrabă o comunitate vie, păstrătoare a sensibilităților, valorilor și tradițiilor noastre de veacuri care au făcut posibilă România de astăzi. Prin conlucrarea autorităților publice și a Bisericii, sunt convins că satul românesc poate deveni un loc al bunăstării sociale, un model care să inspire întreaga noastră națiune.

Sunt convins că, datorită viziunii și dinamismului creator care Vă caracterizează, responsabilității și fidelității Preafericirii Voastre față de valorile fundamentale ale neamului românesc, Biserica Ortodoxă Română va continua să joace un rol deosebit de important în societatea românească.

Vă rog să primiți, Preafericirea Voastră, felicitările mele cu prilejul aniversării zilei de naștere, mulțumirile mele pentru sprijinirea activității Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru dinamismul pe care îl imprimați acțiunii Bisericii Ortodoxe Române în societate. Întru mulți ani fericiți.