Strategia Naţională Anticorupţie

  1. Lista incidentelor de integritate inregistrate in anul 2018 si masurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului la nivelul S.S.C.
  2. Ordin nr. 8501.08.2019
  3. Ordin nr. 9110.09.2019 pentru constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei standard de gestionare a riscurilor de coruptie in cadrul SSC
  4. Plan de integritate pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie la nivelul Secretariatului de Stat pentru Culte – anul 2018
  5. Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2018 la nivelul Secretariatului de Stat pentru Culte
  6. Raport de autoevaluare a inventarului masurilor preventive anticoruptie si indicatorii de evaluare pentru anul 2018