Alocuțiunea secretarului de stat, Victor Opaschi, cu ocazia Anului Nou Evreiesc (Roș Hașana)

Îmi face o deosebită plăcere să particip și în acest an la sărbătoarea de Roș Hașana, un bun prilej de meditație cu privire la responsabilitățile fiecăruia dintre noi față de întreaga creație și față de semenii noștri.
Evreii din România au o istorie îndelungată, marcată de perioade de bună conviețuire cu românii și cu celelalte naționalități, dar din nefericire și cu perioade de izolare, de excludere și de persecuție, culminând cu ororile Holocaustului. Amintirea suferințelor prin care au trecut evreii din țara noastră și mai ales promovarea unei pedagogii a dialogului sunt deosebit de importante pentru a face ca asemenea lucruri să nu se mai repete.
Guvernul României continuă demersurile necesare pentru recunoașterea și asumarea greșelilor trecutului considerând drept o prioritate sprijinirea păstrării memoriei și identității evreilor din România, prin sprijinirea eforturilor Federației Comunităților Evreiești din România, ale domnului Președinte Aurel Vainer și ale altor personalități evreiești, de punere în valoare a patrimoniului spiritual și cultural al evreilor prin restaurarea sinagogilor și templelor, prin crearea de muzee și ridicarea de monumente care să dea mărturie cu privire la viața și la contribuția acsetora la edificarea culturii și a identității naționale.
Aș dori să salut în mod special efortul Federației Comunităților Evreiești din România de a promova această pedagogie interetnică și a dialogului prin gesturi și fapte concrete de mare însemnătate. E vorba în primul rând de promovarea legii privind prevenirea și combaterea antisemitismului datorată eforturilor domnului deputat Silviu Vexler. Îmi fac o datorie de suflet să evidențiez contribuția regretatului diplomat Mihnea Constantinescu, în timpul președinției căruia, plenara IHRA de la București din 26 mai 2016 a formulat o definiție de lucru a antisemitismului – gest politic de o deosebită importanță. Această definiție stă astăzi la baza Legii privind prevenirea și combaterea antisemitismului și face din România prima țară membră a Uniunii Europene care transcrie în legislația națională definiția propusă de IHRA.
De asemenea, salut în mod deosebit promovarea recentă a legii privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului, lege inițiată de domnul deputat Silviu Vexler. Legea are ca scop prezentarea şi promovarea istoriei, culturii şi tradiţiilor comunităţii evreieşti din România şi combaterea antisemitismului. Acest proiect nu va fi doar un muzeu, ci și un memorial al suferinței evreilor, o lecție de istorie autentică, transparentă și profundă, așa cum a fost conceput și funcționează și US Holocaust Memorial Museum din Washington DC. Mă bucură în mod deosebit includerea unui reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Culte în boardul Muzeului, un gest de recunoaștere a experienței și expertizei instituției pe care o conduc, precum și de prețuirea de care se bucură aceasta. Prin promovarea acestei legi, este pusă în aplicare iată, la distanță de 15 ani, prima recomandare a Raportului Final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România, o comisie formată la inițiativa Președintelui României Ion Iliescu și din care am avut onoarea să fac parte.
Toate aceste eforturi sunt cu atât mai necesare astăzi când în întreaga Europă, din păcate, s-au înmulțit gesturile și acțiunile antisemite, în special prin profanarea sinagogilor și cimitirelor evreiești. Considerăm că gesturile și acțiunile antisemite sunt agresiuni directe la adresa libertății religioase, dat fiind faptul că în cadrul oricărei credințe religioase, cultivarea memoriei înaintașilor este un gest cu profunde implicații spirituale.
Îmi exprim convingerea că eforturile comune ale statului român și comunității evreiești de a produce mai multă cunoaștere la nivelul societății asupra identității specifice evreiești, Holocaustului și contribuției evreilor la binele comun al țării noastre vor consolida imaginea pozitivă a României, țară recunoscută pe plan internațional ca un model de conviețuire și armonie interreligioasă și interetnică.
Aș vrea să mulțumesc în mod deosebit domnului președinte doctor Aurel Vainer și domnului prim-rabin Rafael Schaffer pentru prezența, implicarea și alocuțiunile adresate participanților conferinței internaționale ”Dimensiunea pozitivă a libertății religioase: cum pot guvernele să sprijine organizațiile religioase” organizată de Secretariatul de Stat pentru Culte în cadrul seriei de evenimente dedicate Președinției țării noastre la Consiliul Uniunii Europene. Acesta a fost unul dintre cele mai importante evenimente pe tema libertății religioase realizat în țările membre ale Uniunii Europene în ultimii ani și care a reunit nu doar reprezentanți ai țărilor membre, ci și ai instituțiilor și organizațiilor internaționale. Datorită bunei înțelegeri dintre cultele religioase din țara noastră, precum și a proiectelor pe care le susțineți în domeniul dialogului interconfesional și interreligios, țara noastră servește ca model al libertății religioase pe plan internațional.
Permiteți-mi să închei nu înainte de a vă mulțumi pentru ospitalitatea dumneavoastră și de a vă transmite cele mai calde urări de sănătate și succes, alături de cele mai sincere gânduri de pace și prosperitate. Vă mulțumesc mult pentru invitație și vă doresc tuturor Șana Tova și un an nou 5780 cât mai rodnic și cât mai dulce.

Vă mulțumesc!