Alocuțiunea secretarului de stat pentru culte, Victor Opaschi, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei – Izvorul Mureşului

Sunt deosebit de bucuros să particip la manifestările dedicate împlinirii a 25 de ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei și Harghitei. Decizia Sfântului Sinod din anul 1994 de a înființa Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei și Harghitei, ca de altfel întregul efort al Bisericii Ortodoxe Române de
a-și intensifica misiunea pastorală și misionară a venit ca urmare a democratizării vieții sociale, proces început în zilele Revoluției.
Mulți „uită” sau pur și simplu nu știu că Revoluția din Decembrie 1989 a reprezentat un punct de cotitură majoră în ceea ce privește raportarea statului
la fenomenul religios. De la înființarea sa de către Alexandru Ioan Cuza și până în anul 1989, unul din scopurile Ministerului Cultelor a fost supravegherea și
controlul cultelor. Să ne aducem aminte că nici măcar mult lăudata perioadă interbelică nu a excelat la capitolul libertății religioase. Statul intervenea direct
în viața Bisericii Ortodoxe Române reglementând minuțios organizarea și funcționarea acesteia, prin legea din anul 1925. Prima Lege a Cultelor, cea din
anul 1928, nu conține sintagma „libertate religioasă”, ci folosea o expresie ambiguă din punct de vedere juridic – „libertatea cultelor”. Textul legii rezerva
în continuare statului, prin Ministerul Cultelor, dreptul de supraveghere și control asupra tuturor organizațiilor religioase.
În anii comunismului s-au păstrat multe elemente din legislația perioadelor precedente privind relațiile dintre stat și culte, însă regimul
comunist, întemeiat pe ideologia marxist-leninistă, era interesat de excluderea cultelor din spațiul public și de restrângerea influenței acestora asupra
populației. Activitățile cultelor religioase au fost restrânse la activități de cult și la un rol de reprezentare externă riguros controlate de stat. Controlul statului
asupra cultelor a devenit mai brutal și invaziv. Organizațiile caritabile și instituțiile de educație aparținând cultelor au fost desființate, educația
religioasă a fost eliminată din școli, învățământul teologic a fost drastic restrâns, iar proprietățile cultelor și organizațiilor acestora au fost în cea mai
mare parte confiscate.

Începând cu anul 1990, misiunea instituției s-a transformat radical. Din acel moment, Secretariatul de Stat pentru Culte și-a asumat misiunea de a
sprijini exercitarea și consolidarea libertății religioase, precum și activitatea cultelor religioase devenite pentru prima dată cu adevărat libere și autonome
față de stat, misiune pe care o îndeplinește până astăzi cu succes. Am făcut această paranteză istorică tocmai pentru a evidenția faptul că
libertatea religioasă, ca drept fundamental constituțional în orice democrație, este unul dintre roadele Revoluției din Decembrie 1989. Libertatea religioasă,
înscrisă în Constituție, în legislația românească și în tratatele internaționale la care România a aderat, a devenit parte integrantă a procesului de
democratizare început în acel moment istoric. Viața religioasă din România a cunoscut o perioadă de o extraordinară efervescență, iar cultele religioase,
venind în întâmpinarea noilor nevoi pastorale și-au reluat treptat rolul în societate.
În aceast context s-a născut în anul 1994 Eparhia Ortodoxă Română a Covasnei și Harghitei. Îmi amintesc cu deosebită plăcere cum, acum 25 de ani,
am participat în calitate de consilier al Preşedintelui Ion Iliescu atât la hirotonirea întru arhiereu a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Ioan în ziua de
20 iulie 1994 la mănăstirea Topliția, cât şi la instalarea acestuia la Miercurea- Ciuc ca prim episcop ortodox al Covasnei și Harghitei. Ceremonia de întronizare
din ziua de 25 septembrie 1994, la care au participat atât Patriarhul Teoctist, cât şi Patriarhul Alexandriei, Partenie al III-lea a fost deosebit de emoționantă.
Am avut atunci privilegiul să fiu martorul unui început de drum care avea să fie încununat cu o bogată misiune arhipăstorească.
Înfiinţarea Episcopiei Covasnei și Harghitei era un simbol, o bornă istorică a manifestării libertăţii religioase în România postdecembristă. Crearea acestei
Episcopii era parte a demersurilor Bisericii Ortodoxe Române de revigorare a vieții bisericești locale, iar Președinția și Guvernul României au sprijinit într-un
mod consistent acest demers, înțelegând că acest gest avea să permită totodată și afirmarea și consolidarea pluralismului religios și a cooperării

interconfesionale și interreligioase, prin crearea unui nou partener de dialog local pentru cultele religioase din această regiune.
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan s-a dovedit a fi ierarhul potrivit la locul potrivit: cu temperamentul său cald, cu deschiderea sa totală față de oameni,
cu energia sa inepuizabilă, a știut să construiască o eparhie funcțională cu o viață religioasă vie și activă, deschisă dialogului și cooperării interconfesionale.
Restaurările și construcțiile de biserici, mănăstiri, centre sociale și pastorale, case parohiale, filantropia discretă și eficientă, preocuparea pentru viața
culturală au ocupat cei douăzeci de ani de păstorire ai Înaltpreasfinției Sale în Covasna și Harghita. Munca Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan este
continuată de Preasfințitul Părinte Andrei, astfel încât, în cei peste 25 de ani de funcționare, Eparhia are deja un bilanț administrativ și pastoral impresionant:
restaurarea a peste 150 de biserici, construirea a peste 40 de biserici noi, precum și organizarea a zeci de tabere, școli de vară, conferințe și simpozioane.
Aici, dialogul interconfesional centrat pe cunoașterea Celuilalt pentru o mai bună înțelegere și afirmare a propriei identități spirituale, este unul real și viu.
În calitate de secretar de stat pentru Culte, sunt dator să reamintesc cu orice ocazie că statul este interesat ca în cadrul societății să domnească un
climat de pace interconfesională. Totodată este în interesul statului ca Bisericile să fie cât mai dinamice şi mai implicate în viața comunității, ca vocea lor să fie
auzită şi receptată în folosul tuturor cetățenilor.
Tocmai de aceea, Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei și Harghitei, ca și celelalte culte din această zonă, s-a bucurat în mod constant de sprijin din
partea statului. De-a lungul anilor, indiferent de orientarea politică a Guvernului, autoritățile publice s-au îngrijit ca fiecare cult să beneficieze de
resursele necesare pentru exercitarea libertății religioase în bune condiții, sprijinind activitățile pastorale, educaționale și social-culturale ale fiecărui cult.
Permiteți-mi, în încheiere, să vă felicit pentru organizarea acestei serii de evenimente aniversare și să îmi exprim totodată speranța că ele vor contribui la
o mai bună cunoaștere a vieții bisericești din Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei Harghitei, a sprijinului pe care statul român îl acordă constant,
contribuind totodată la buna înțelegere, pacea confesională și socială în țara noastră.

Vă mulțumesc pentru atenție!
Victor Opaschi