Răspunsul Secretariatului de Stat pentru Culte la întrebările adresate de către doamna Magda Colgiu – Cotidianul

Observații privind modificarea H.G. nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte

Înfiinţarea Secretariatului de Stat pentru Culte ca instituţie modernă cu atribuţii bine conturate se leagă de momentul întemeierii statului român modern. În anul 1862, odată cu unificarea administrativă a Principatelor Române  a luat fiinţă Ministerul unic al Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Aceasta este considerată data oficială a înfiinţării instituţiei care poartă astăzi numele de Secretariatul de Stat pentru Culte.

Este instituţia statului român care oferă expertiză în domeniul vieţii religioase şi care participă direct la elaborarea şi aplicarea politicilor publice privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.

Organigrama Secretariatului de Stat pentru Culte a suferit de-a lungul timpului modificări drastice (de la aprox. 100 posturi în anul 1990, 65 în anul 2000, 37 în anul 2012 și 29 în prezent[1]), invers proporțional cu creșterea atribuțiilor și responsabilităților instituției, în special după apariția Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (de ex: monitorizarea respectării libertății religioase a devenit principala atribuție a instituției, numărul cultelor a crescut de la 16 la 18, s-au înființat 37 de asociații religioase, a crescut complexitatea procedurilor privind alocarea și justificarea sprijinului financiar alocat cultelor religioase).

Volumul de muncă din cadrul instituției este foarte mare, necesitând un grad sporit de expertiză pe mai multe domenii (relații culte, juridic, relații internaționale, economic, patrimoniu bisericesc etc.). Instituția gestionează contribuția de la bugetul de stat la salarizarea a peste 17.000 de clerici din țară și diaspora, precum și a unui număr de aprox. 1.700 de solicitări de sprijin financiar anual din ţară şi străinătate pentru construirea şi repararea de lăcașuri de cult, pentru alte activități sociale, culturale și educaționale desfășurate de către unitățile de cult.

Misiunile anuale de audit public extern desfășurate de către Curtea de Conturi a României au evidențiat lipsa acută de personal pentru gestionarea activităților specifice Secretariatului de Stat pentru Culte. Cu toate acestea, în prezent instituția noastră nu are de implementat nicio măsură.

Pentru a răspunde nevoilor stringente ale domeniului relației stat-culte, inclusiv a lipsei acute de personal, începând cu anul 2013 Secretariatul de Stat pentru Culte a făcut anual numeroase demersuri pentru aprobarea unei Hotărâri de Guvern privind suplimentarea organigramei instituției cu 10 posturi.

Deși aproape toate Guvernele au manifestat deschidere pentru domeniul relației stat-culte, apreciind activitatea instituției noastre, din păcate nu au fost găsite resursele financiare necesare aprobării posturilor solicitate. Înțelegând că suplimentarea cu 10 posturi bugetate nu este posibilă, anul acesta am solicitat suplimentarea cu doar 5 posturi din posturile vacante existente la nivelul Secretariatul General al Guvernului (Ordonatorul Principal de Credite). Precizăm că la nivelul Secretariatul General al Guvernului nu s-au înființat 5 posturi noi, ci au fost transferate 5 posturi vacante către Secretariatul de Stat pentru Culte (Ordonatorul Terțiar de Credite).

Cele 5 posturi acordate Secretariatului de Stat pentru Culte din posturile vacante ale Secretariatului General al Guvernului permit refacerea organigramei instituției astfel încât să răspundă nevoilor stringente și actuale ale instituției.

Mai precis, din 2013 și până în prezent, Secretariatului de Stat pentru Culte funcționează cu o singură direcție (Direcția Relații Culte) și un serviciu (Serviciul Economic, Resurse Umane și Administrativ).

Prin adoptarea acestui H.G., Serviciul Economic, Resurse Umane și Administrativ a devenit Direcție, ceea ce va permite gestionarea și mai eficientă a bugetului instituției care în acest an este de aprox. 1 miliard de lei. Astfel, în locul Serviciului Economic format acum din 8 persoane și condus de un șef serviciu, va funcționa o Direcție Economică condusă de un director, un director-adjunct și 15 posturi de execuție.

Prin noua structură organizatorică (2 direcții distincte) se implementează și recomandarea Curții de Conturi privind separarea atribuțiilor în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Anexăm organigrama actuală a instituției după apariția HG. Nr. 807/2019.

[1] Organigrama existentă până la apariția H.G. Nr. 807/2019 de modificare a H.G. Nr. 44/2013 prvind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte, anexată.