Comunicat de presă: vizita Eminenței Sale cardinalul Kurt Koch

   Secretarul de stat pentru Culte, domnul Victor Opaschi, a primit în ziua de 3 decembrie 2013 o vizită de lucru din partea Eminenţei Sale Cardinalul Kurt Koch, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor al Bisericii Catolice. Vizita reprezentantului Sfântului Scaun, aflat pentru prima dată în România, este un răspuns la invitaţia pe care a primit-o în aprilie 2012 din partea domnului Adrian Lemeni, fost secretar de stat pentru Culte.

La întâlnire au mai participat:

·         monseniorul  Francisco-Javier Lozano, nunţiul apostolic în România şi Republica Moldova,

·         domnul Bogdan Tătaru-Cazaban, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun,

·         monseniorul Andrea Palmieri secretarul Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor,

·         domnul Florinel Frunză, director în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, precum şi

·         domnul Andrei Ungar, consilier al secretarului de stat pentru Culte.

   În debutul întâlnirii domnul Victor Opaschi a făcut o scurtă descriere a locului şi rolului Secretariatului de Stat pentru Culte în cadrul sistemului politico-administrativ din România. Domnia sa a prezentat câteva aspecte legate de dinamica vieţii religioase din ţara noastră, precum şi a felului în care cultele religioase sprijină binele comun şi contribuie la menţinerea unui climat de pace socială.

   Secretarul de stat Victor Opaschi a prezentat un scurt istoric al relaţiei dintre autorităţile politice din România şi Biserica Catolică după 1989, punctând importanța istorică a unor evenimente precum reluarea relaţiilor diplomatice cu Vaticanul, reînfiinţarea Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, sau problema restituirii proprietăţilor confiscate cultelor religioase de către regimul comunist. În acest context, Secretariatul de Stat pentru Culte îşi asumă toate obligaţiile constituţionale şi legale, precum şi cele din legislaţia europeană şi internaţională la care România s-a angajat să le respecte. Statul român îşi afirmă neutralitatea în faţa cultelor religioase şi se raportează la acestea pozitiv ca parteneri sociali, ceea ce implică o activitate de susținere financiară a cultelor.

   O altă temă abordată a fost cea legată de stadiul relaţiilor interreligioase şi interconfesionale la nivel european şi naţional. Dialogul dintre diferitele religii şi confesiuni este menit să dinamizeze viaţa religioasă şi să genereze soluţii de consolidare a comunităţilor locale.

   În încheiere, secretarul de stat Victor Opaschi a prezentat delagaţiei Bisericii Catolice modificările pe care instituţia noastră, în urma consultării cu toate cultele religioase, le consideră oportune în orizontul revizuirii Constituţiei. În acest sens, domnia sa a susţinut necesitatea ca în varianta revizuită a textului constituţional să fie garantată expresis verbis libertatea religioasă, iar cultelor să le fie recunoscut aportul la binele comun din ipostaza acestora de parteneri sociali ai statului. Mai mult decât atât, pentru limitarea confuziei conceptuale şi pentru întărirea juridico-politică a felului în care statul român se raportează la fenomenul religios din ţara noastră, e necesară garantarea constituţională a neutralităţii statului în raportarea sa la cultele religioase.

   Eminenţa Sa cardinalul Kurt Koch a mulţumit domnului Victor Opaschi pentru întâlnire şi a evocat aportul unor personalităţi bisericeşti importante la stabilirea unor relaţii interconfesionale armonioase la nivel mondial. În acest context, Eminenţa Sa a remarcat implicarea ecumenică a Papilor Paul al VI-lea și Ioan Paul al II-lea, precum și a interlocutorilor acestora din cadrul creștinismului de rit bizantin, Patriarhii Ecumenici Atenagoras și Bartolomeu. Totodată cardinalul Kurt Koch a apreciat relațiile cordiale dintre Bisericile din spațiul românesc și implicarea dinamică a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Daniel Ciobotea, în dialogul interconfesional din România.