SOLICITĂRI INFORMAŢII LEGISLAŢIE

NUMELE PERSOANEI RESPONSABILE PENTRU LEGEA 544/2001

Consilier: Camelia Mihăilescu ( e-mail: informatiipublice@culte.ro )

Contact:   Telefon 021.318.81.54

 

FORMULAR PENTRU SOLICITARE INFORMAŢII

Formular– tip pentru solicitarea de informaţii în baza legii 544/2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes public

 

MODALITĂȚI DE CONTESTARE ALE DECIZIILOR:

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Formular– tip pentru reclamaţie administrativă (întârziere răspuns)

Formular– tip pentru reclamaţie administrativă (răspuns negativ)

 

LEGISLAŢIE

 

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC:

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor din Secretariatul de Stat pentru Culte;
 • Programul de funcţionare şi programul de audienţe al Secretariatului de Stat pentru Culte;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, adresa poştală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet);
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte, precum şi numele persoanei/compartimentului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 • Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii Secretariatului de Stat pentru Culte;
 • Rapoarte anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001;
 • Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice;
 • Comunicate de presă, informaţii de presă, drepturi la replică;
 • Declaraţii de avere şi de interese;
 • Informaţii privind organizarea concursurilor de selecţie a candidaţilor în vederea angajării şi condiţiile necesare pentru ocuparea posturil