DOCUMENTE NECESARE OBŢINERII VIZEI D/AR SAU PRELUNGIRII VIZEI DE ŞEDERE ÎN ROMÂNIA PENTRU ACTIVITĂȚI RELIGIOASE

Documentele necesare în vederea obţinerii avizului favorabil pentru acordarea vizei de lungă şedere pentru activităţi  religioase sau pentru prelungirea acesteia sunt următoarele:

            – cerere din partea cultului, asociaţiei sau fundaţiei religioase în care cetăţeanul străin îşi va desfăşura sau îşi desfăşoară activitatea;

            – copie de pe actul de identitate;

            – raportul de activitate al asociaţiei sau fundaţiei religioase pe anul precedent;

            – dovada calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţată în România care se regăseşte în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte;

            – act doveditor că solicitantul desfăşoară activităţi similare în ţara de origine sau de reşedinţă;

             – declarație notarială prin care să se precizeze faptul că solicitantul desfășoară activități nerenumerate;

            – dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere pentru acei cetăţeni străini pentru care actele normative cer acest lucru.

                Nu se percep taxe sau comisioane.

Date de contact: strada Nicolae Filipescu, nr. 40, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020962.

Consilier responsabil: Carmen Iorgulescu, email: carmen.iorgulescu@culte.ro,  telefon: 021.318.81.54, int.28.