Ordin Nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

ANAF a publicat în Monitorul Oficial Ordinul pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului si conţinutului unor formulare.

Pentru a putea beneficia în continuare de sponsorizări și pentru ca activitatea să nu le fie afectată, asociațiile, organizațiile nonguvernamentale, unitățile de cult trebuie să se înscrie cât mai repede în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale și care a devenit funcțional. În acest sens este necesară completarea unei cereri, care se găsește pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), doar dacă se îndeplinesc anumite condiții de admisibilitate.

Registrul entităţilor/ unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale a fost publicat la rubrica Servicii Online – poziţia 14, pe portalul www.anaf.ro, după cum informează ANAF. Tot aici se precizează și faptul că, pentru a beneficia de virarea sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice, entităţile nu trebuie să fie înscrise în Registru, dar pentru a primi banii virați de microîntreprinderi, ONG-urile trebuie să fie înscrise în registru.

Totodată, a fost creată aplicaţia de portal prin intermediul căreia se pot depune Cererile de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (formularul 163). La depunerea cererii 163, contribuabilul primeşte, în recipisă, indexul de depunere a formularului. Cererea completată se transmite online, prin intermediul portalului e-guvernare.ro.

„Potrivit art.25 alin.(4) lit.i) din Codul fiscal, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”.

» VIZUALIZARE/DOWNLOAD ORDIN 819/2019