Istoricul instituţiei

Apariţia instituţiei actuale se leagă de însuşi momentul de întemeiere a statului român modern prin Unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti. Imediat după alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei şi al Tării Româneşti, în ianuarie 1859, a fost înfiinţat la Iaşi şi la Bucureşti câte un Minister al Cultelor. Începând din anul 1862, odată cu unificarea administrativă a Principatelor Romane, a luat fiinţă Ministerul Cultelor, a cărui existență continuă până astăzi. În anii 1867-1921 a funcţionat sub denumirea de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, tocmai pentru a accentua caracterul principal al activităţii Bisericilor în educaţie şi instrucţie, cunoscându-se faptul că în perioada respectivă şcolile confesionale aveau o mare pondere în sistemul educaţional românesc.

După realizarea Marii Uniri din 1918, Ministerul Cultelor şi Artelor a devenit organul central al statului pentru problemele cultelor religioase (1921-1930), pentru a reveni la forma denumirea Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1930-1939), apoi s-a reorganizat în Ministerul Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor (1940-1945), iar în perioada 1946-1957 a redevenit Ministerul Cultelor; din anul 1957 a funcţionat sub denumirea de Departamentul Cultelor. Asocierea cultelor cu artele în perioada interbelică se justifică în special prin activitatea de depistare, restaurare şi conservare a monumentelor istorice religioase, şi prin constituirea şcolii româneşti de restaurare în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice.

După decembrie 1989, Departamentul Cultelor redevine pentru o scurtă perioadă Ministerul Cultelor (ianuarie-iulie 1990), după care funcţionează până la finele anului 2000 sub forma de Secretariat de Stat pentru Culte. În aceşti ani, legătura instituţiei cu Guvernul s-a realizat prin intermediul unui ministru de stat, iar în anii 1996-2000 s-a aflat în subordonarea directă a Primului Ministru. Din 29 decembrie  2000 s-a revenit la formula interbelică, Ministerul Culturii şi Cultelor, iar din 29 decembrie 2009 s-a reînfiinţat Secretariatul de Stat pentru Culte, în subordinea directă a Primului Ministru.

Din luna mai 2012, Secretariatul de Stat pentru Culte s-a reorganizat ca instituţie publică în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, fiind condusă de un director general. Din decembrie 2012 Secretariatul de Stat pentru Culte s-a reorganizat ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în coordonarea Primului Ministru.

***

În decursul vremii, Ministerul Cultelor s-a implicat permanent în ridicarea prestigiului vieţii şi activităţii cultelor religioase recunoscute din ţară, fiind, spre exemplu, deosebit de activ în momentele importante ce au dus la obţinerea autocefaliei (1885) şi la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie (1925).

Încă de la înfiinţarea sa în anul 1859, Ministerul Cultelor a fost condus de personalităţi reprezentative ale vieţii politice, ştiinţifice şi artistice ale vremii, dintre care îi menţionăm pe Alexandru Odobescu, Dimitrie Bolintineanu, C.A. Rosetti, Titu Maiorescu, Vasile Conta, Take Ionescu, Spiru Haret, I.G. Duca, Simion Mehedinţi, Octavian Goga, P.P. Negulescu, Vasile Goldiş, Nicolae Iorga, Dimitrie Gusti, episcopul academician Nicolae Colan, Ion Nistor, Constantin Giurescu, Ion Petrovici

 După decembrie 1989 instituţia cu atribuţii în domeniul cultelor şi al libertăţii religioase a fost condusă de: 

 

1990-2000
MINISTERUL CULTELOR; SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

Perioada Nume şi prenumele Funcţia
18.01.1990-05.07.1990 Nicolae STOICESCU Ministrul Cultelor
06.07.1990-01.03.1995 Gheorghe VLĂDUŢESCU Secretar de Stat
01.07.1995-23.11.1996 Ilie FONTA Secretar de Stat
23.11.1996-23.01.1997 George CÂRSTOIU Secretar de Stat ad-interim
23.01.1997-22.09.1999 Gheorghe F. ANGHELESCU Secretar de Stat
22.09.1999-05.01.2001 Nicolae I. BRÂNZEA Secretar de Stat

 

29.12.2000 – 2008
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

Perioada Nume şi prenumele Funcţia
28.12.2000-28.12.2004 Rǎzvan THEODORESCU Ministrul Culturii şi Cultelor
05.01.2001-28.12.2004 Laurenţiu D. TĂNASE Secretar de Stat pentru Culte
29.12.2004-22.08.2005 Monica Octavia MUSCĂ Ministrul Culturii şi Cultelor
22.08.2005-22.12.2008 Adrian IORGULESCU Ministrul Culturii şi Cultelor
27.01.2005-22.06. 2007 Nicolae Adrian LEMENI Secretar de Stat pentru Culte
22.06.2007-22.12.2008 Gigel Sorinel ŞTIRBU Secretar de Stat pentru Culte

 

2008 – 2009
MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Perioada Nume şi prenumele Funcţia
22.12.2008-22.12.2009 Theodor PALEOLOGU Ministrul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
04.02.2009-21.01.2010 Nicolae Adrian LEMENI Secretar de Stat pentru Culte

 

2010 – 
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

Perioada Nume şi prenumele Funcţia
21.01.2010-06.06.2012 Nicolae Adrian LEMENI Secretar de Stat
28.06. 2012-15.02.2013 Florinel Irinel FRUNZĂ  Director General 
25.02.2013- Victor OPASCHI Secretar de Stat