Ordine

» nr. 15/10.02.2015 pentru aprobarea Codului de Conduită Etică şi Profesională al funcţionarilor contractuali din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte
…detalii

» nr. 118/04.09.2017 privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente
…detalii

» nr. 24/25.05.2017 privind conţinutul, întocmirea şi verificarea listelor originale cuprinzând adeziunile membrilor cetăţeni români ai unei asociaţii religioase ce solicită recunoaşterea calităţii de cult, precum şi procedura emiterii de către Secretariatul de Stat pentru Culte a avizului consultativ privitor la recunoaşterea calităţii de cult a unei asociaţii religioase
…detalii

» nr. 31/30.06.2017 privind Ordinul secretarului de stat pentru culte pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Capitolului III din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
…detalii

» nr. 28/2338/2009-03-26 privind pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult
…detalii

» nr. 68 /2010-07-27 privind Ordin pentru aprobarea Metodologiei alocării de fonduri cultelor religioase prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte
…detalii

» nr. 26 /2001-01-14 privind ORDINUL secretarului de stat pentru culte pentru aprobarea modelului şi conţinutului documentelor în vederea alocării sprijinului financiar unităţilor de cult în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare
…detalii

» nr. 15/2012-03-12 privind privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente
…detalii