FINANŢĂRI LĂCAŞURI DE CULT ÎN ANUL 2019

Creditele bugetare aprobate privind finanţarea lăcaşurilor de cult sunt de 145.560 mii lei,
conform Legii Nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, publicată în Monitorul Oficial nr.
209 din 15 martie 2019 – Partea I