SPRIJINUL SALARIAL ACORDAT PERSONALULUI CLERICAL PE ANUL 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ANEXA I FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE “ÎNVĂŢĂM NT”, CAPITOLUL III, Culte, literele A, B, C, D şi E, Secretariatul de Stat pentru Culte acordă sprijin financiar pentru salarizarea personalului clerical. Creditele bugetare aprobate privind contribuţia statului la salarizarea personalului de cult sunt de 660.840 mii lei, conform Legii Nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 209 din 15 martie 2019 – Partea I.
Referitor la sprijinul financiar acordat pot fi consultate următoarele anexe:
1. Anexa I (extras CAPITOLUL III, Culte, literele A, B, C, D şi E);
2. Sprijin financiar lunar alocat personalului de cult.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ANEXA II FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE “ÎNVĂŢĂMÂNT”, CAPITOLUL III, Culte, literele B, C, D şi E, Secretariatul de Stat pentru Culte acordă sprijin financiar pentru salarizarea personalului clerical. Creditele bugetare aprobate privind contribuţia statului la salarizarea personalului de cult sunt de 359.191 mii lei, conform Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 127 din 17 februarie 2017, Partea I .

Referitor la sprijinul financiar acordat  pot fi consultate următoarele anexe: 

  1. 1.       Anexa II (extras CAPITOLUL III, Culte, literele B, C, D şi E);
  1. 2.       Sprijin financiar lunar alocat personalului de cult

Documente ataşate

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Sprijin salarial acordat personalului clerical 2017