Asociaţii Religioase

36 ASOCIAŢII RELIGIOASE funcţionând în baza Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.

 

Ce este o asociaţie religioasă?

Asociaţia religioasă este o persoană juridică alcătuită din cel puţin 300 de membri, cetăţeni români sau rezidenţi în România, care se asociază în vederea manifestării unei credinţe religioase.

 

Cum se obţine statutul de asociaţie religioasă?

Procedura de dobândire a statutului juridic constă în înscrierea asociaţiei religioase în Registrul asociaţiilor religioase instituit la grefa judecătoriei din circumscripţia teritorială unde îşi are sediul.

Pentru înfiinţarea unei asociaţii religioase este necesar avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru Culte. In vederea obţinerii acestui aviz, asociaţia în cauză depune la Secretariatul de Stat pentru Culte o cerere, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 41 alin (2), lit. a-c din Legea 489/2006 şi Ordinul nr. 15/12.03.2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 222 din 03.04.2012.

Pot depune cereri pentru obţinerea avizului consultativ atât asociaţiile înfiinţate pe baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cât şi asociaţii nou constituite.

Ce organizaţii religioase au primit avizul consultativ din partea Secretariatului de Stat pentru Culte?

 

Până în prezent, au primit avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea/transformarea în asociaţie religioasă următoarele asociaţii:

 

NR. Asociaţia religioasă Sediu Avizul
1 Societatea Creştinilor Nouapostolici – România (S.C.N.A.R.) str. Romulus nr. 67, sector 3, Bucureşti nr. 1/30.03.2007; Ministerul Culturii şi Cultelor
2 Asociaţia Religioasă „Nazarineană” Arad, str. Andrei Şaguna, nr.71, jud. Arad nr. 2/23.04.2007; Ministerul Culturii şi Cultelor
3 Asociaţia „Adunările lui Dumnezeu din România” str. Răsăritului nr. 59, sector 6, Bucureşti nr. 3/17.09.2007;

Ministerul Culturii şi Cultelor

4 Asociaţia „Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România” Mănăstirea Slătioara, com. Râşca, jud. Suceava nr. 4/19.11.2007;

Ministerul Culturii şi Cultelor

5 Asociaţia Adventiştilor de Ziua a Şaptea-Mişcarea de Reformă str. Negoiu nr. 24, Făgăraş, jud. Braşov nr. 5/19.11.2007; Ministerul Culturii şi Cultelor
6 Asociaţia „Centrul Creştin Aletheia” Timişoara, b-dul  Liviu Rebreanu, nr.121, jud. Timiş nr. 6/04.12.2007;

Ministerul Culturii şi Cultelor

7 Asociaţia „Centrul Creştin Metanoia”

 

str. Munteniei nr. 30, Timişoara, judeţul Timiş nr.7/04.12.2007; Ministerul Culturii şi Cultelor
8 Asociaţia Religioasă Biserica Credinţei din România str. Azurului, nr. 4, Târgu Mureş, judeţul Mureş nr. 8/19.12.2007; Ministerul Culturii şi Cultelor
9 Asociaţia Creştină a Romilor Betesda

 

str. Oltului nr. 2, Târgu Mureş, jud. Mureş nr. 9/21.05.2008;

Ministerul Culturii şi Cultelor

10 Asociaţia Religioasă Apostolică Filadelfia str. Soarelui, nr. 47, Pâncota, jud. Arad nr. 10/16.06.2008; Ministerul Culturii şi Cultelor
11 Asociaţia Religioasă „Centrul Creştin Speranţa Vieţii România” str. Poet Grigore Alexandrescu nr.23, Târgovişte, jud. Dâmboviţa nr. 11/30.10.2009; Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
12 Asociaţia Religioasa Apostolica „Templul Lui Dumnezeu” str. Victoriei, nr.51, Târnăveni, jud. Mureş nr. 12/29.01.2010;

Secretariatul de Stat pentru Culte

13 Asociaţia Religioasă Creştină „Emanuel”

 

com. Deda, nr.352, jud. Mureş nr. 13/06.04.2010; Secretariatul de Stat pentru Culte
14 Asociaţia Comunităţilor Baha’i din România bd. Magheru nr. 27, ap. 24, et. 3, sector 1, Bucureşti nr. 13b/20.05.2010; Secretariatul de Stat pentru Culte
15 Asociaţia Religioasă  „Centrul Creştin Timişoara” str. Calea Aradului, nr.15A, Timişoara, jud.Timiş Fără aviz consultativ; prin hotărârea judecătorească nr. 174/20.04.2007, pronunţată de Judecătoria Timişoara
16 Asociaţia Religioasă Biserica Creştină Penticostală „Evanghelia” str. Comşeşti, nr.5, sector 5, Bucureşti nr. 15/16.09.2010; Secretariatul de Stat pentru Culte
17 Asociaţia Creştin Ecumenică bd.Muncii, nr.1, Scorniceşti, jud.Olt nr. 16/10.12.2010;

Secretariatul de Stat pentru Culte

18 Asociaţia Religioasă Apostolică „Cetatea Sionului” str. Piaţa Gării, nr. 1, ap. 3, Târgu Mureş, jud. Mureş nr.17/10.05.2011; Secretariatul de Stat pentru Culte
19 Asociaţia Biserica Apostolică a Credinţei în Isus Hristos IAFCJ str. Marcus Aurelius nr.70, etaj 1, Alba Iulia, jud. Alba nr. 18/05.03.2013;

Secretariatul de Stat pentru Culte

20 Asociaţia Religioasă Uniunea Creştină Penticostală a Bisericilor Botezate cu Duhul Sfânt str. Victoriei nr. 75, Negreşti Oaş, jud. Satu Mare nr. 19/05.06.2013; Secretariatul de Stat pentru Culte

 

21 Asociaţia Religioasă Uniunea Internaţională a Bisericilor Penticostale a Romilor str. Ioan Flueraş, nr. 54, Arad, jud. Arad nr. 20/10.01.2014; Secretariatul de Stat pentru Culte
22 Asociaţia Religioasă  „Locaşul Duhului Sfânt” şos. Fundeni, biroul nr. 2, sector 2, Bucureşti nr. 21/21.10.2014;

Secretariatul de Stat pentru Culte

23 Asociaţia Religioasă Apostolică Miracolul Creştin

 

str. Liviu Rebreanu nr. l, Alba Iulia, jud. Alba nr. 22/03.12.2014; Secretariatul de Stat pentru Culte
24 Asociaţia Religioasă  Harvest

 

str. Sinaia, nr. 17, Arad, jud. Arad nr. 23/01.09.2016; Secretariatul de Stat pentru Culte
25 Asociaţia Religioasă „Centrul Creștin Exodus”

 

str. Bucovinei, nr. 65, Timișoara, jud. Timiș nr. 24/11.10.2016;

Secretariatul de Stat pentru Culte

26 Asociaţia Umanitară Religioasă

 

str. Laguna Albastră, nr. 56 A, satul Corbeanca, com. Corbeanca, jud. Ilfov nr. 25/24.11.2016; Secretariatul de Stat pentru Culte
27 „Asociaţia Religioasă Râul Vieţii”

 

aleea Gura Câlnăului, nr. 12-22, sector 3, Bucureşti nr. 26/27.12.2016; Secretariatul de Stat pentru Culte
28 „Asociaţia Religioasă a Bisericii Luminaˮ

 

str. Tudor Arghezi, nr. 8, Timişoara,  jud. Timiş nr. 27/02.05.2017; Secretariatul de Stat pentru Culte
29 Asociaţia Religioasă

„Credinţa Străbună”

 

str. Alexandru cel Bun, bl. nr. 6, ap. 44, etaj. 3, sc .D, Roman, jud. Neamţ nr. 28/09.06.2017; Secretariatul de Stat pentru Culte

 

30 Uniunea Bisericilor Penticostale Holiness – Filiala din România

 

str. Doina nr.19, Oradea, jud. Bihor nr. 29/25.07.2017; Secretariatul de Stat pentru Culte
31 Asociaţia Creştină Renovatio Bucureşti, Str. Izbiceni, nr. 5, sector 1 nr. 30/23.11.2017

Secretariatul de Stat pentru Culte

32 Asociaţia ˮComunitatea Creştină Evanghelică Harulˮ jud. Sălaj, Str. Sărmaş, nr.1 mun. Zalău nr. 31 / 12.12.2017

Secretariatul de Stat pentru Culte

33 Asociaţia Biserica Creştină Ortodoxă Valahă com. Fundata, str. Principală nr. 119, jud. Braşov nr. 32/14.12.2017

Secretariatul de Stat pentru Culte, conf. disp. Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntate in dosarul nr. 2150/62/2015 prin Decizia nr. 3965/11.12.2017

34 Asociaţia Uniunea Adunărilor Penticostale a Romilor „Philadelphiaˮ mun. Sacele, str. Bolnog, nr. 48, jud. Braşov nr. 33/12.03.2018

Secretariatul de Stat pentru Culte

35 Asociaţia Religioasă Uniunea Bisericilor Penticostale a lui Dumnezeu Sediu: str. Laminoriştilor, nr. 31, ap. 3, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj Aviz: nr. 34/02.05.2018, Secretariatul de Stat pentru Culte
36 Asociaţia Creștină ˮNeemia”- Brăteiu Sediu: comuna Brăteiu, satul Brăteiu, Str. Principală, nr. 15, jud. Sibiu Aviz: nr. 35/09.01.2019, Secretariatul de Stat pentru Culte

 

 

Ce documente sunt necesare pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă?

 

  • actul constitutiv, în formă autentică, în care se vor arăta obligatoriu denumirea asociaţiei religioase, care nu poate fi identică sau asemănătoare cu cea a unui cult sau a altei asociaţii religioase recunoscute, datele de identificare şi semnăturile asociaţilor, sediul, patrimoniul iniţial, de cel puţin două salarii brute pe economie, alcătuit din aportul în natură sau în bani al asociaţilor, precum şi primele organe de conducere,
  • mărturisirea de credinţă proprie şi statutul asociaţiei religioase, care trebuie să cuprindă: structura sa de organizare centrală şi locală, modul de conducere, administrare şi control, modul de înfiinţare si desfiinţare a unităţilor locale, drepturile şi obligaţiile membrilor, principalele activităţi pe care asociaţia religioasă inţelege să le desfăşoare în vederea atingerii scopurilor sale spirituale, alte prevederi specifice asociaţiei religioase respective,
  • actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial,
  • avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru Culte,
  • dovada privind disponibilitatea denumirii, eliberată de Ministerul Justiţiei.

 

În termen de trei zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 41 alin. (2), judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor religioase. Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei religioase, pentru evidenţa fiscală, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor religioase.

Potrivit legii, asociaţiile religioase beneficiază de facilităţi fiscale legate de activitatea lor religioasă, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Asociaţiile religioase pot înfiinţa filiale cu personalitate juridică, în conformitate cu statutul lor.

 

Beneficiază asociaţiile religioase de faciliăţi fiscale?

 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și ale art. 456 litera d) și 464 alin. (1) litera d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, asociaţiile religioase beneficiază de scutire de impozit pentru lăcaşul de cult şi pentru terenurile aferente.