BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA DIN ROMÂNIA


Uniunea de Conferinţe a  Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea

Ștefan Tomoiagă

Preşedinte

077190, Pipera, Str. Erou  Iancu Nicolae nr. 38-38 A, com. Voluntari, jud. Ilfov
Tel.021.269.03.38
Fax.021269.03.40
www.adventist.ro

      „Adventus” înseamnă „revenire”, „a doua venire”; adventiştii readuc în atenţie textele scripturistice care vorbesc de întoarcerea lui Iisus pentru întemeierea împărăţiei sale. Această idee a fost susţinută de americanul William Miller (1782-1849), care a şi stabilit pentru anii 1843-1844 data celei de a doua veniri, profeţie care nu s-a adeverit. Mai târziu, Hiram Edson şi în special soţii James şi Ellen White au răspândit această credinţă.
     Începutul existenţei Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea a fost marcat în ţara noastră de anul 1870, odată cu vizita pastorului polonez (fost preot catolic) Chehonsky. Până la primul război  mondial existau un număr restrâns de comunităţi adventiste (Piteşti, Bucureşti, Sarighiol, Sibiu, Cluj etc.) cu credincioşi în majoritate de naţionalitate germană. În ciuda opresiunii şi a interdicţiei din partea statului, Biserica Adventistă s-a extins.
     În perioada interbelică s-a creat organizaţia centrală sub denumirea de Uniunea de Conferinţe a Bisericii Adventiste (1921). Statutul bisericii a fost semilegal; o asociaţie religioasă, într-o perioadă avea aprobare de funcţionare, apoi, în altă perioadă, era interzisă. Recensământul din anul 1930 a relevat existenţa a 16.102 adventişti.
     În timpul celui de-al doilea război mondial, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a fost pusă în afara legii, membrii şi pastorii fiind urmăriţi, persecutaţi şi condamnaţi la pedepse privative de libertate.
     În anul 1946, pentru prima dată Biserica este recunoscută provizoriu, iar după promulgarea Constituţiei din anul 1948 se fac pregătirile în vederea recunoaşterii de către stat, care are loc în anul 1950, prin Decretul Prezidiului M.A.N. 1203/1950. Pe aceeaşi dată se aprobă Statutul şi mărturisirea de credinţă a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
     Elementele doctrinare specifice Bisericii Adventiste sunt următoarele:
       – Domnul Isus Hristos este singurul preot şi mijlocitor între Dumnezeu şi om. El a lucrat mântuirea la Golgota iar acum, în templul din cer, o desăvârşeşte.
       – A doua venire a lui Isus este singura soluţie pentru problemele omenirii. Ea va avea loc în curând.
       – Sabatul zilei a şaptea este semnul distinctiv al unui Dumnezeu-Creator.
       – Nemurirea aparţine numai lui Dumnezeu; din cauza păcatului, omul este supus morţii. Moartea este un somn, în timpul căruia omul este cu totul inconştient.
       – Trupul omului este Templul Duhului Sfînt – fapt pentru care trebuie păstrat în deplină sănătate printr-un mod de viaţă raţional, în armonie cu legile naturii.
     Organul central de conducere al Bisericii este Uniunea de Conferinţe, care are în subordine 6 unităţi numite Conferinţe (Muntenia, Moldova, Oltenia, Transilvania de Sud, Transilvania de Nord şi Banat).
     În total, conform recensământului din 2011, sunt 80.944 credincioşi. 
     Corpul pastoral al bisericii este format dintr-un număr de circa 340 de pastori. Totalul lăcaşurilor de cult de pe cuprinsul ţării este de 1.269 ( la 31 decembrie 2015).
     Pregătirea deservenţilor de cult se face la Institutul Teologic Adventist de grad universitar, care funcţionează la Cernica, trei licee seminariale şi o şcoală postliceală sanitară la Brăila.
     În cadrul cultului funcţionează mai multe asociaţii: ADRA (Agenţia Adventistă pentru Refacere şi Ajutor) – o astfel de organizaţie există şi pe plan mondial, cu activitate recunoscută în caz de calamităţi sau catastrofe naturale, precum şi de ajutorare; AMICUS (Asociaţia Studenţilor Adventişti), „Sănătate şi temperanţă”, Asociaţia Copiilor şi Juniorilor Adventişti.
     Biserica Adventistă dispune şi de un post de radio „Vocea Speranţei”, care emite la Bucureşti, Braşov, Constanţa şi Timişoara.
     Biserica Adventistă are o casă de editură unde se editează lunar revista „Curierul Adventist”. O altă publicaţie bilunară este revista „Semnele Timpului”, revistă de cultură religioasă. Trimestrial se editează caietele de studii biblice pentru adulţi, tineret, copii, în aproximativ 55.000 exemplare.
     Pe lângă acestea se mai publică lucrări cu caracter teologic, de popularizare, cursuri şcolare etc.
     Conform doctrinei sale, Biserica Adventistă se defineşte drept una sfîntă, sobornicească şi apostolică. Ea este o biserică mondială, cuprinzând pe toţi credincioşii de pe glob care recunosc aceeaşi doctrină, respectă aceeaşi autoritate eclesiastică şi îşi asumă aceeaşi misiune. Organizaţia mondială a Bisericii Adventiste are caracter reprezentativ, organismele ei de conducere, de la toate nivelele fiind alese prin votul majorităţii delegaţilor. Forul central de conducere al bisericii la nivel mondial este Conferinţa Generală, care are 11 diviziuni teritoriale pe tot globul.
     Biserica Adventistă este prezentă în peste 190 ţări de pe glob, cu peste 15 milioane de credincioşi, dintre care 8 milioane sunt botezaţi.
     Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România are relaţii cu organizaţiile religioase din străinătate şi este subordonată spiritual şi doctrinar Organizaţiei Mondiale Adventiste.

 

 
Documente Atasate:
» Statutul pentru organizare si functionare