ORGANIZAŢIA RELIGIOASĂ “MARTORII LUI IEHOVA”


Organizaţia Religioasă „Martorii lui Iehova”

Dumitru OUL

Preşedinte

021468, Bucureşti, str. Teleajen nr. 84, sector 2,
Tel. 021/302.75.00 
 www.jw.org/ro 

     Organizaţia Religioasă „Martorii lui Iehova“ din România se consideră o denominaţiune creştină şi aparţine grupării religioase mondiale a Martorilor lui Iehova, care, potrivit propriilor mărturii, numără circa 6,5 milioane de membri activi.
     În România, înainte de Primul Război Mondial au început să-şi intensifice activitatea Studenţii în Biblie, aderenţi ai pastorului Charles Taze Russel. Acesta fondase în 1881 Societatea Turnul de Veghe. C.T. Russel a murit în anul 1916, iar în perioada 1925-1930, o parte din aderenţii mişcării care nu l-au agreat pe noul lider Joseph Franklin Rutherford, neacceptând inovaţiile acestuia, au format comunităţi separate, respectând principiile formulate de Russel. Astfel de comunităţi, care păstrează titulatura veche de Studenţi în Biblie există şi în ţara noastră până în prezent (de pildă, Asociaţia Creştină „Studenţii în Biblie”). În 1931, cei care l-au urmat pe J.F. Rutherford au adoptat denumirea de Martorii lui Iehova atribuindu-i un fundament scripturistic, fiind luat din declaraţia consemnată în Isaia 43:10 – „Voi sunteţi martorii mei, zice Domnul (Iahve/Iehova)”. Adoptând şi o serie de alte modificări doctrinare şi organizatorice, Societatea Turnul de Veghe (Watch Tower Bible and Tract Society) a cunoscut o semnificativă creştere numerică. În România, numărul credincioşilor, conform recensământului din 2011, este de 49.820. Sediul central se află în Bucureşti. Organizaţia religioasă „Martorii lui Iehova”, care s-a legalizat în  anul 1990 ca  asociaţie religioasă,  a obţinut recunoaşterea unui nou statut prin Ordinul Ministerul Culturii şi Cultelor nr. 2657/22.05.2003, în urma Deciziei civile nr. 769 din 7 martie 2000  a Curţii Supreme de Justiţie.
     În fundamentarea ideilor lor doctrinare, Martorii lui Iehova pornesc de la acceptarea autorităţii Bibliei, întrebuinţând, cu predilecţie, o ediţie tradusă după principii de exegeză  specifice propriei doctrine şi tipărită în tipografiile proprii – Traducerea Lumii Noi a Sfintelor Scripturi.
     Această organizaţie respinge dogma „Sfintei Treimi” acceptată de majoritatea confesiunilor creştine prin Simbolul de Credinţă Niceeo-Constantinopolitan.  Pe Dumnezeu îl înţeleg strict în persoana Tatălui Ceresc, folosind în închinare Tetragramatonul – numele divin pe care-l traduc prin „Iehova”. Martorii lui Iehova cred în Isus Cristos ca Fiu şi început al creaţiei lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu şi-a continuat opera de zidire a lumii şi prin care desăvârşeşte răscumpărarea credincioşilor  de sub robia păcatului, în perspectiva restabilirii unui paradis terestru, fără a-l considera, însă, egal în dumnezeire şi demnitate divină cu Iehova (Tatăl). În acelaşi timp, se referă la Duhul Sfânt ca la o forţă activă prin care Dumnezeu lucrează în lume.
     Pe baza unor considerente doctrinare nu agreează o serie de practici precum salutul drapelului, depunerea de jurăminte, transfuzii de sânge. De asemenea, nu participă la acţiuni ecumenice, sunt supuşi, cel puţin formal, autorităţilor seculare, dar sunt neutri din punct de vedere  politic, nu votează şi nu participă la războaie.
     Printre serviciile religioase ale Martorilor lui Iehova se numără botezul prin cufundarea în apă, „Comemorarea” anuală a morţii Domnului Isus Cristos, oficierea căsătoriilor şi serviciile funerare. Pun un deosebit accent pe o activitate dinamică de predicare, conform înţelegerii pe care o au despre Biblie.
     Mărturisirea de credinţă propusă de Martorii lui Iehova afirmă că în rândurile acestora nu există clerici şi laici. Fiecare Martor al lui Iehova este considerat un ministru (slujitor) ordinat al lui Dumnezeu. Realitatea arată însă că şi aici întâlnim deosebite tipuri de servicii în cadrul congregaţiilor (aşa-numiţii miniştri cu timp integral, „bătrâni”, pionieri speciali, supraveghetori itineranţi, misionari etc.). Sunt organizaţi în „congregaţii” şi ţin cu regularitate întruniri sau servicii religioase, care se concentrează asupra studierii Bibliei. Intrarea este liberă şi nu se fac colecte. Un număr de aproximativ 20 de congregaţii constituie o circumscripţie, iar mai multe circumscripţii alcătuiesc un district. Structura administrativă cuprinde 569 de congregaţii, 30 de circumscripţii şi 2 districte. În România, activitatea tuturor congregaţiilor este supravegheată de un grup de „bătrâni” numiţi de Corpul de Guvernare, care slujesc la sediul central din Bucureşti. Organizaţia are 370 de lăcaşuri de cult (săli ale Regatului) şi 111 spaţii închiriate unde se oficiază serviciile religioase.
     Periodicele editate de Martorii lui Iehova, Turnul de veghe şi Treziţi-vă! apar bilunar, în 148, respectiv 87 de limbi, fiecare ediţie având peste 20 de milioane de exemplare.

 

 
Documente Atasate:
» Statutul pentru organizare si functionare