Hotarâri

» nr. 1273/ 2005.10.18 pentru aprobarea Programului naţional “Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităţii”
…detalii

» nr. 831/1991-12-13 privind abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 810 din 29 iulie 1949
…detalii

» nr. 466/1992-08-19 privind aprobarea propunerilor Comisiei Centrale pentru inventarierea bunurilor proprietatea statului, foste proprietatea Bisericii Române Unite cu Roma (Greco Catolică) şi predarea acestora către Biserica Română Unită cu Roma (Greco Catolică)
…detalii

» nr. 1273/2005-10-18 privind aprobarea Programului naţional “Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităţii”
…detalii

» nr. 1470/2002-12-12 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
…detalii

» nr. 44/2013-02-13 privind privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte
…detalii

» nr. 984/2014-11-04 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002
…detalii