Legi

» nr. 153/2017-06-28 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
…detalii

» nr. 227/2015-09-08 privind Codul fiscal
…detalii

» nr. 102/2014-07-08 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare
…detalii

» nr. 213/1998-11-17 privind bunurile proprietate publică
…detalii

» nr. 350/2005-12-02 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
…detalii

» nr. 284/2010-12-28 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
…detalii

» nr. 422/2001-07-18 privind protejarea monumentelor istorice
…detalii

» nr. 103/1992-09-22 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
…detalii

» nr. 44/2004-01-22 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
…detalii

» nr. 598/2002-11-04 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
…detalii

» nr. 182/2005-06-13 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele masuri referitoare la Biserica Româna Unita cu Roma (greco-catolică)
…detalii

» nr. 376/2007-12-28 privind modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
…detalii

» nr. 261/2005-10-05 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
…detalii

» nr. 455/2006-12-06 privind stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România
…detalii

» nr. 239/2007-07-12 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult
…detalii

» nr. 114/2007-04-27 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc “Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia
…detalii

» nr. 128/2009-04-29 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România
…detalii

» nr. 1/2011-01-05 privind Legea educaţiei naţionale
…detalii

» nr. 330/2009-11-05 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
…detalii

» nr. 489/2006-12-29 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată
…detalii

» nr. 50/1991-07-29 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicare
…detalii

» nr. 103 /1992-09-22 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
…detalii

» nr. 84 /1995-07-24 privind Legea învăţământului
…detalii

» nr. 46/1996-06-05 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
…detalii

» nr. /1998-01-05 privind FONDUL FUNCIAR
…detalii

» nr. 216/1998-11-17 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
…detalii

» nr. 142/1999-07-27 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
…detalii

» nr. 1/2000-01-11 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
…detalii

» nr. 195/2000-11-06 privind constituirea şi organizarea clerului militar
…detalii

» nr. 2/1999-11-30 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
…detalii

» nr. 215 /2001-04-23 privind administraţia publică locală
…detalii

» nr. 125 /2002-03-18 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
…detalii

» nr. 501/2002-07-11 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
…detalii

» nr. 333 /2003-07-08 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
…detalii

» nr. 182/2005-06-13 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele masuri referitoare la Biserica Româna Unita cu Roma (greco-catolică)
…detalii

» nr. 247/2005-07-19 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (Textul actului publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22 iulie 2005) (Extrase) TITLUL II Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
…detalii

» nr. 132/2008-07-04 privind modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Data M.O.: 10.07.2008
…detalii