Ordonanţe de Urgenţă

» nr. 82/2001-08-30 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
…detalii

» nr. 92/2000-06-29 privind modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
…detalii

» nr. 36/2002-03-21 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
…detalii

» nr. 19/2005-03-17 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
…detalii

» nr. 197/2008-11-25 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
…detalii